Hidrolik Valfler

LFA- Basınç Fonksiyonları için Mantık Valfleri

LFA
Basınç Fonksiyonları için Mantık Valfleri
Boyut 16, 25, 32, 40
Montaj boşluğu ve DIN ISO 7368’e göre bağlantılar
LC isteğe bağlı sönümleme burnuna sahiptir
DB tahliye kartuşlu kontrol kapağı
DBET oransal tahliye vanası montajı için kontrol kapağı